Επικοινωνια

Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, προτάσεις ή σχόλια για την ιστοσελίδα μας μπορείτε να μας στείλετε email στην παρακάτω διεύθυνση
email:info@kontemiri.gr
www:www.kontemiri.gr